1. Wstęp
 2. Od uczestnictwa do reprezentacji
 3. Długie trwanie
 4. Od kolonializmu do globalizacji. Nowe formy starych zależności
 5. Japonia. Długa transformacja
 6. Indie. Tradycja, nacjonalizm, demokracja
 7. Turcja. Islam i demokracja liberalna
 8. Demokratyczna Republika Konga. Traumy kolonializmu
 9. Upadek Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Demokratyzacja państwa leninowskiego
 10. Demokracja radykalna
 11. Załącznik 1. Kulturowe, społeczne i ekonomiczne korelaty demokratyzacji
 12. Załącznik 2. Metody pomiaru demokratyzacji oraz opis innych skal wykorzystanych w badaniach
 13. Bibliografia
 14. Podziękowania
 15. Licencja Wolnej Dokumentacji GNU

Wstęp


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska