Otwórz Książkę – udostępniamy wartościową literaturę naukową, digitalizujemy prace polskich uczonych, realizujemy ideę otwartego dostępu w nauce.

Zapraszamy do lektury!

Projekt realizowany przez:

Logo i napis Platforma Otwartej Nauki - przeniesienie do strony głównej serwisu

Patronat honorowy:

Partnerzy projektu: