1. Słowo wstępu
 2. Stosunek do czasu Polaków, czyli społeczeństwo czekające
 3. Czas społeczny i inne kategorie temporalne
 4. Czas, wartości, styl życia
 5. Czas – zmiana – wydarzenie
 6. Dzienniki jako opowieści o czasie
 7. „Na marginesie czasu”, czyli życie bez przyszłości
 8. Czas w życiu codziennym Polaków – analiza dzienników
 9. Zróżnicowanie stylów życia a wymiar czasu
 10. Ciągłość i zmiana orientacji temporalnych Polaków
 11. Teraźniejszość bez przyszłości – analiza zjawiska
 12. Stosunek do czasu i więź społeczna
 13. Zakończenie: Stosunek Polaków do czasu z perspktywy globalnej i lokalnej
 14. Epilog: Czas w życiu codziennym Amerykanów
 15. Bibliografia cytowanych prac
 16. Summary

Stosunek do czasu Polaków, czyli społeczeństwo czekające


0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska