Prosumpcjonizm pop-przemysłów
Piotr Siuda
Grzegorz D. Stunża
Radosław Bomba
Magdalena Kamińska
Anna Szylar
Marek Troszyński
Tomasz Żaglewski

108 stron
Okladka