Magdalena Kamińska

dr nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania badawcze: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu, prehistoria mediów audiowizualnych i horror filmowy. W 2010 r. przeprowadziła cykl dwunastu multimedialnych wykładów "Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury" dla Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, które stały się podstawą książki "Niecne memy". Autorka m.in.: "Rzeczywistość wirtualna jako <ponowne zaczarowanie świata>: pytanie o status poznawczy koncepcji" (2007); "Erotyzm, groza, okrucieństwo - dominanty współczesnej kultury" (współredakcja: 2008); "Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu" (2011). Aktualnie przygotowuje monografię pod roboczym tytułem "Kulturowa historia maszyn optycznych w Europie: od innowacji technologicznej do zmiany kulturowej".

Liczba opublikowanych utworów: 1

Prosumpcjonizm pop-przemysłów