Grzegorz D. Stunża

dr, adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki UG. Asystent koordynatora w projektach badawczych "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" i "Dzieci sieci 2.0 - kompetencje komunikacyjne młodych". Współpracuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowym. Pomysłodawca i szef projektu „Edukator Medialny” (edukatormedialny.pl), trener z zakresu edukacji medialnej, m.in. w ramach medialabu Gdańsk. Współtworzył i współkoordynował projekt „Jeden Dzień (Prototyp)” (www.jedendzien.org), archiwizujący jeden dzień z życia Lublina 27.08.2011 podczas medialabu Lublin 2011. Zainteresowania badawcze: edukacja medialna i kulturalna, nieformalne społeczności edukacyjne w internecie, wykorzystanie nowych mediów do budowy alternatyw edukacyjnych, zastosowanie mobilnych urządzeń komunikowania do prowadzenia projektów edukacji obywatelskiej i medialnej. Autor m.in.: "Społeczne konteksty internetu: implikacje dla edukacji" (współredaktor: 2008).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Dzieci sieci: kompetencje komunikacyjne najmłodszych: raport z badań

Dzieci sieci 2.0

Prosumpcjonizm pop-przemysłów