1. Wprowadzenie
  2. Model działań prosumpcyjnych przemysłów popkultury
  3. Jakościowe badanie przedstawicieli pop-przemysłów
  4. Analiza treści i netnografia
  5. Podsumowanie
  6. Bibliografia
  7. Wywiad z Markiem Deuze, Henrym Jenkinsem i George’em Ritzerem
  8. Biogramy

Wprowadzenie


0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska