Radosław Bomba

dr, asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii UMCS. Zastępca redaktora naczelnego naukowego wortalu internetowego „Wiedza i Edukacja” (www.wiedzaiedukacja.eu), poświęconego zagadnieniom nauk humanistycznych i społecznych. Współredaktor pierwszego w Polsce internetowego czasopisma naukowego „Kultura i Historia” (www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl), zajmującego się teorią kultury, metodologią badań, naukami humanistycznymi i społecznymi. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Autor bloga "Radosław Bomba (http://radoslawbomba.umcs.lublin.pl/). Zainteresowania badawcze: cyberkultura, estetyka mediów cyfrowych, wizualizacja wiedzy, problemy społeczeństwa sieciowego, gry komputerowe a kultura współczesna, antropologiczne aspekty nowych mediów. Autor m.in.: "Granice w kulturze" (współredakcja: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Zwrot cyfrowy w humanistyce: Internet, Nowe media, Kultura 2.0

Prosumpcjonizm pop-przemysłów