Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku
Michał Kopczyński

105 stron
Okladka