Michał Kopczyński

(ur. 1964 r.) dr hab., prof. w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW. Członek Komisji Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza, antropometria historyczna, demografia historyczna, historia techniki. Autor m.in.: „Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII−XVIII wieku” (1998); "Gospodarka, ludzie, władza" (współredakcja: 1998); „Podstawy statystyki: podręcznik dla humanistów” (2005); "Ludzie i technika: szkice z dziejów cywilizacji" (2009).


Liczba opublikowanych utworów: 2

Wielka transformacja

Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku