Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w.
Andrzej Wyczański

119 stron
Okladka