1. Wstęp
 2. Artykuły spożywane
 3. Metody ustalania ilości spożywanych produktów
 4. Analiza dziennych racji żywnościowych
 5. Wyżywienie typowe
 6. Zmiany wyżywienia w czasie
 7. Zróżnicowanie społeczne wyżywienia
 8. Fizjologiczna wartość wyżywienia
 9. Ceny żywności i koszty utrzymania
 10. Konsumpcja a produkcja rolna
 11. Produkcja i gospodarka wiejska
 12. Konsumpcja a dochód narodowy
 13. Streszczenie (Résumé)
 14. Źródła i literatura

Wstęp


0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku