Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580
Andrzej Wyczański

144 stron
Okladka