Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w.
Zygfryd Rymaszewski

97 stron
Okladka