Zygfryd Rymaszewski

(ur. 1927 r.) prof. Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Współpracownik czasopisma naukowego "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego". Zainteresowania badawcze: historia sądownictwa polskiego, zwłaszcza w okresie XIV-XVI w., funkcjonowanie prawa niemieckiego w Polsce, prawo magdeburskie (prawo niemieckie), ze szczególnym uwzględnieniem Zwierciadła saskiego (niem. Sachsenspiegel) i chełmińskiej odmiany prawa magdeburskiego, historia prawa na terenie Gdańska w okresie XVI-XVIII w., ustrój polityczno-prawny polskich Kresów. Autor m.in. "Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV-XV wieku" (1993); "Rewizja nowomiejska prawa chełmińskiego 1580 (1814) zwana także Jus Culmense Emendatum lub Jus Culmense Polonicum" (przekł. zweryfikował: 1993); "Czynności woźnego sądowego: z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu" (2010).

Liczba opublikowanych utworów: 6

Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku

Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w.

Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce: Jaskier – tekst główny i noty marginesowe

Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce: Versio Vratislaviensis, versio Sandomiriensis, Łaski

Woźny sądowy: z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu

Czynności woźnego sądowego: z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu