1. Wstęp
  2. Sens teoretyczny pojęcia postawy
  3. Sens empiryczny pojęcia postawy
  4. Ogólne problemy pomiaru
  5. Skale postaw
  6. Treść i zakres postawy w konkretnych badaniach społecznych
  7. Wskaźniki poszczególnych komponentów w badaniach postaw
  8. Podejście jakościowe w badaniach nad postawami
  9. Summary

Wstęp


0007 0008


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku