Sacrum: obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym
Jerzy Pysiak
Aneta Pieniądz-Skrzypczak

229 stron
Okladka