Jerzy Pysiak

dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historycznego UW, pełnomocnik dyrektora IH UW ds. kontaktów zagranicznych oraz koordynator ds. mobilności na Wydziale Historycznym i w IH UW. Zainteresowania badawcze: historia powszechna i gospodarcza doby średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Anglii i Francji, kult i religia w czasach średniowiecza, władza świecka i kościelna, kultura chrześcijańska. Autor m.in.: "Europejczycy, Afrykanie i inni" (współredakcja: 2011); "Król i Korona Cierniowa: kult relikwii we Francji Kapetyngów" (2012), uhonorowana Nagrodą Clio I stopnia w 2013 r.

Liczba opublikowanych utworów: 2

Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium

Sacrum: obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym