Aneta Pieniądz-Skrzypczak

dr, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historycznego UW. Jedna z inicjatorek ruchu Obywatele Nauki (http://obywatelenauki.pl/) - niezależnej organizacji skupiającej młodych teoretyków i popularyzatorów nauki, zainteresowanych takimi sferami, jak: finansowanie nauki, transparentność procedur, prowadzenie badań, współpraca z biznesem, edukacja, modele kariery naukowej. Zainteresowania badawcze: historia społeczna wczesnego średniowiecza, historia średniowiecznych Włoch. Autorka m.in.: "Sacrum: obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym" (współredakcja: 2005); "Tradycja i władza: Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875" (2007).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium

Tradycja i władza: Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875

Sacrum: obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym