Retoryczne aspekty wiedzy o zarządzaniu (w labiryntach liczb, słów i metod)
Julian Daszkowski

154 stron
Okladka