Julian Daszkowski

dr, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zainteresowania badawcze: społeczne problemy zarządzania, zachowania organizacyjne, przyczyny, przebieg i skutki konfliktów w przedsiębiorstwie, metody regulowania konfliktów, retoryka, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do współpracy, wynagrodzenia i koszty pracy, programowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń. Autor m.in.: "Wpływ pracy grupowej na wysiłek w realizacji zadań" (1988); "Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce" (2002); "Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003" (2006).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Retoryczne aspekty wiedzy o zarządzaniu (w labiryntach liczb, słów i metod)

Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce

Wpływ pracy grupowej na wysiłek w realizacji zadań