Przepowiadać skuteczniej: elementy retoryki kaznodziejskiej
Gerard Siwek

109 stron
Okladka