Gerard Siwek

(ur. 1938 r.) polski duchowny rzymskokatolicki – redemptorysta. Dr hab. homiletyki, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Teoretyk i praktyk przepowiadania, duszpasterz, katecheta. Jego dorobek twórczy wykorzystywany jest na zajęciach z homiletyki w wielu seminariach duchownych w Polsce. Współzałożyciel i pierwszy kierownik Studium Homiletycznego w Instytucie Liturgicznym UP JPII, współtwórca i pierwszy redaktor serii wydawniczej „Redemptoris Missio” Wydawnictwa "Homo Dei" w Krakowie. Zainteresowania badawcze: homiletyka, retoryka i teologia słowa, katolickie pomoce liturgiczno-duszpasterskie, metody przepowiadania: rekolekcje, kazanie, ewangelizacja misyjna, nauka społeczna Kościoła katolickiego, duchowość kapłańska. Autor m.in.: "W drodze na ambonę" (redakcja: 1991); "Homilie obrzędowe" (1997); "Blaski i cienie współczesnego przepowiadania: przewodnik dla kaznodziejów i homilistów" (2007); "Misje ludowe: historia – teologia – praktyka" (2009); "Rekolekcje wczoraj i dziś" (2011); "Osobowość kaznodziei dzisiaj: rozważania nieobojętne" (2014).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Przepowiadać skuteczniej: elementy retoryki kaznodziejskiej