Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium
Jerzy Pysiak
Aneta Pieniądz-Skrzypczak
Marcin R. Pauk

193 stron
Okladka