Marcin R. Pauk

dr, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historycznego UW i w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Dzieci. Członek Towarzystwa Naukowego Młodych Historyków "Societas Vistulana". Zainteresowania badawcze: kultura pisma i dokument w średniowiecznej Europie, historia powszechna średniowiecza. Autor m.in.: "Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium: studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi" (współredakcja: 2002); "Dom, majątek, klient, sługa: manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej (XIII-XIX wiek)" (współredakcja: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek)

Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium