1. Wprowadzenie
  2. Dobra wspólne w naukach społecznych
  3. Nowy instytucjonalizm jako platforma badawcza
  4. Internet – historia, struktura i najważniejsze cechy
  5. Analiza dóbr wspólnych w poszczególnych warstwach internetu
  6. Internet jako dobro wspólne – próba syntezy
  7. Bibliografia
  8. Indeks

Wprowadzenie


0005 0006 0007 0008


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska