Człowiek XXI wieku: recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody
Jakub Bartoszewski

59 stron
Okladka