Jakub Bartoszewski

dr hab., prof. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Filozof, teolog. Zainteresowania badawcze: filozofia współczesna, filozofia egzystencjalna, filozofia możliwości, filozofia człowieka, wychowania, przyrody i jej konotacje społeczno-etyczne, psychologia egzystencjalna, teologia bizantyjska, historia Kościoła okresu wojen krzyżowych, socjologia religii. Autor blisko trzydziestu prac naukowych i popularno-naukowych oraz książek: „Wprawy krzyżowe: między chlubą a potępieniem” (2009); "Wprowadzenie do filozofii Nicola Abbagnano" (2012); "Zadania współczesnej humanistyki: człowiek i nauka" (współautor: 2012); "Wychowanie – czy może «obejść się» bez duchowości?" (współautor: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Człowiek XXI wieku: recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody