Archiwalia izb przemysłowo-handlowych: stan i perspektywy badań
Wojciech Chudzik
Piotr Janus
Karol Dąbrowski

66 stron
Okladka