Wojciech Chudzik

mgr, doktorant w Zakładzie Historii Najnowszej w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych na kierunku Bankowość i finanse na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Stały współpracownik kwartalnika i portalu opiniotwórczego Mysl.pl. Zastępca redaktora naczelnego "Rocznika Samorządowego", wydawanego przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, niezależnej placówki badawczej działającej na rzecz rozwoju badań nad samorządem gospodarczym, zawodowym i terytorialnym oraz integracji środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką. Zainteresowania badawcze: dzieje gospodarki i administracji w Polsce XIX i XX wieku, polska historia najnowsza, zwłaszcza w zakresie polityki regionalnej i samorządowej, zasad funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji lokalnych. Autor artykułów poświęconych dziejom gospodarczym Polski w XX wieku.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Archiwalia izb przemysłowo-handlowych: stan i perspektywy badań