1. Wstęp
 2. Rozdział I. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych II RP - Karol Dąbrowski
 3. Rozdział II. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych Polski Ludowej - Karol Dąbrowski
 4. Rozdział III. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych na Ziemiach Odzyskanych - Piotr Janus
 5. Rozdział IV. Archiwalia izb dystryktowych w Generalnym Gubernatorstwie - Karol Dąbrowski
 6. Rozdział V. Archiwalia pruskich izb handlowych oraz izb gospodarczych III Rzeszy - Karol Dąbrowski
 7. Rozdział VI. Źródła archiwalne na temat Centralnego Okręgu Przemysłowego w aktach instytucji samorządu gospodarczego - Wojciech Chudzik
 8. Zakończenie
 9. Noty o autorach
 10. Indeks izb przemysłowo-handlowych
 11. Indeks nazwisk
 12. Aneksy

Wstęp


0002 0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska