Karol Olejniczak

dr, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Euroreg UW. Autor publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych oraz funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i w USA. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji – elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Od 2010 roku kieruje innowacyjnym projektem testującym „Ministerstwa Uczące Się” (www.mus.edu.pl). Zainteresowania badawcze: organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym, rozwój regionalny, współpraca terytorialna, zarządzanie publiczne, ewaluacja, współpraca transgraniczna. Autor m.in.: "Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych" (podręcznik akademicki) (współredakcja: 2008); "Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się: analiza potencjału w kontekście realizacji zasady «good governance»: podsumowanie wyników dla czterech ministerstw (współautor: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Organizacje uczące się: model dla administracji publicznej

Mechanizmy wykorzystania ewaluacji: studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki