Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki
Karol Olejniczak
Marek Kozak
Bartosz Ledzion

271 stron
Okladka