Organizacje uczące się: model dla administracji publicznej
Karol Olejniczak

142 stron
Okladka