Mechanizmy wykorzystania ewaluacji: studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III
Karol Olejniczak

113 stron
Okladka