Jerzy E. JarosLiczba opublikowanych utworów: 7

Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej 1945-1970

Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945

Historia kopalni Król w Chorzowie 1791-1945

Kopalnia Brzeszcze 1903-1983

Zarys dziejów górnictwa węglowego

Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich

Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku