Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich
Jerzy E. Jaros

101 stron
Okladka