Zarys dziejów górnictwa węglowego
Jerzy E. Jaros

270 stron
Okladka