Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej 1945-1970
Jerzy E. Jaros

135 stron
Okladka