Znaczenie – interakcja – rozumienie: studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej
Marek A. Ziółkowski

163 stron
Okladka