Marek A. Ziółkowski

(ur. 1949 r.) prof. Zakładu Metod i Technik Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii UAM. Polski socjolog, senator, wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji. Syn Janusza Ziółkowskiego, socjologa, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i polityka. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komitetu Socjologii PAN, Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Od 1992 r. przewodniczący Komisji Nauk Społecznych Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 1997-2006 konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu. Przewodniczący Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przez dwie kadencje. Zainteresowania badawcze: współczesne teorie socjologiczne, socjologia języka i wiedzy, świadomość społeczna, mentalność Polaków, ich myślenie potoczne, polityczne i pamięć zbiorowa, badania nad współczesnym społeczeństwem polskim w perspektywie porównawczej. Autor m.in.: "Orientacje społeczne jako element mentalności" (współredakcja: 1990); "Mentalność Polaków: sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000" (współautor: 1990, wyd. 1); "Metoda biograficzna w socjologii" (współredakcja: 1990); "Polacy wobec ładu postmonocentrycznego: społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 r." (redakcja: 1993); "Jednostka wobec władzy" (współautor: 1994); "Inteligencja poznańska: historia i wspomnienia" (redaktor prowadzący: 1998); "Pierwsza dekada niepodległości: próba socjologicznej syntezy" (współredakcja: 2001); "Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości" (redakcja: 2001).

Liczba opublikowanych utworów: 5

Socjologia języka

Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje

Wiedza, jednostka, społeczeństwo: zarys koncepcji socjologii wiedzy

Znaczenie – interakcja – rozumienie: studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej

Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna