Z dziejów rzemiosła warszawskiego
Barbara Grochulska
Witold Pruss

312 stron
Okladka