Barbara Grochulska

(ur. 1924). Emeryt. prof. Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW, członkini Rady Naukowej IH. W latach 1998-2006 zasiadała w jury Nagrody "Klio", była przewodniczącą jury Nagrody im. Jerzego Skowronka. Zainteresowania badawcze: handel wewnętrzny i zagraniczny, pamiętniki historyczne i literackie, dzieje narodu i państwa polskiego, historia powszechna i gospodarcza XIX i XX wieku. Autorka m.in. "Księstwo Warszawskie" (1966); "Losy Polaków w XIX-XX w[ieku]" (współredaktor: 1987); "Małe państwo wielkich nadziei" (1987); "Z dziejów rzemiosła warszawskiego" (współredaktor: 1983).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej: podstawy gospodarcze rozwoju miasta

Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego: z badań nad strukturą gospodarczą

Księstwo Warszawskie

Z dziejów rzemiosła warszawskiego