1. Rozdział wstępny
  2. Rozdział I. Pozycja stołecznej Warszawy w kraju i w Europie
  3. Rozdział II. Wielki handel Warszawy
  4. Rozdział III. Warszawa na mapie "industrii"
  5. Rozdział IV. Bankierstwo warszawskie
  6. Rozdział V. Warszawa w opiniach współczesnych
  7. Wnioski ogólne
  8. Mapy i rysunki
  9. Źródła rękopiśmienne
  10. Indeks nazwisk

Rozdział wstępny


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku