Tradycja i władza: Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875
Aneta Pieniądz-Skrzypczak

252 stron
Okladka