1. Wstęp
  2. Sens teoretyczny pojęcia postawy
  3. Sens empiryczny pojęcia postawy
  4. Ogólne problemy pomiaru
  5. Skale postaw
  6. Treść i zakres postawy w konkretnych badaniach społecznych
  7. Wskaźniki poszczególnych komponentów w badaniach postaw
  8. Podejście jakościowe w badaniach nad postawami
  9. Summary

Sens teoretyczny pojęcia postawy


0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku