Retoryka na ambonie: z problemów współczesnego kaznodziejstwa
Piotr Urbański

186 stron
Okladka