Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy
Mieczysław Gogacz

61 stron
Okladka