Mieczysław Gogacz

emeryt. prof. i kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Filozofii UKSW. Wykładał także na KUL i wielu innych uczelniach. Współzałożyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. W 2007 roku władze UKSW uchwaliły Nagrodę im. Profesora Mieczysława Gogacza, przyznawaną co roku w kategorii za najlepszą pracę magisterską lub całokształt dorobku naukowego, wpisujące się w badanie myśli św. Tomasza z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązujące do dorobku naukowego profesora Gogacza. Zainteresowania badawcze: filozofia średniowieczna, w tym głównie dzieło życia św. Tomasza z Akwinu, ontologia, teoria poznania, estetyka. Autor m.in.: "Obrona intelektu" (1969); "Poszukiwanie Boga: wykłady z metafizyki absolutnego istnienia" (1976); "Elementarz metafizyki" (wyd. 1 1987); "Filozoficzne aspekty mistyki: materiały do filozofii mistyki" (1985); "Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu" (2011); "W kierunku tomizmu konsekwentnego" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy

Filozofia bytu w "Beniamin Major" Ryszarda ze Świętego Wiktora