Na drodze do kultury czynnej: o działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970-1977
Leszek Kolankiewicz

62 stron
Okladka